26 Σεπτεμβρίου 2012

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Στο πανεπιστήμιο μάς έλεγαν ότι ομάδα είναι ένα σύνολο ατόμων που έχουν έναν σκοπό. Πολλές φορές οι μαθητές στο σχολείο κάθονται σε ομάδες χωρίς να έχουν κάποιο σκοπό. Και φυσικά γκρεμίζουν την τάξη.

Η ομαδοσυνεργατική είναι μια χαρά μέθοδος διδασκαλίας. Απλώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού και κυρίως συνέχεια. Λόγου χάρη σκοτώνει τον διάλογο εντός τάξης· είναι ιδανική για να μην προσέχουν οι μαθητές τον δάσκαλο όταν εξηγεί κάτι και πάει λέγοντας.

Συνοψίζοντας. Δεν υπάρχει ιδανική διάταξη θρανίων. Όλες εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες. Το θέμα είναι να τις γνωρίζεις και να ελίσσεσαι αναλόγως.