Αναρτήσεις

Εκπαιδεύω με αλάτι και πιπέρι - Οι 10 αρχές της διδασκαλίας του Rosenshine

Εκπαιδεύω με αλάτι και πιπέρι - Διάλεξη και μη καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση

Πρότυπα σχολεία. Αξίζουν;

Ένας απλός τρόπος για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να πείσουμε τον συνομιλητή μας

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: ασάφειες και πάλι ασάφειες

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Τι μπορείς να κάνεις για την κριτική σκέψη στην Α΄ Δημοτικού;

Εκπαιδεύω με αλάτι και πιπέρι - Αφού θα το βρω στην Google γιατί να το μάθω;

Είναι οι ενημερωμένοι ψηφοφόροι καλύτεροι ψηφοφόροι;

6ο Ανεξάρτητη επιτέλεση

5ο Υποστήριξη

4ο Απομνημόνευση της στρατηγικής

3ο Παραδειγματική παρουσίαση της στρατηγικής