Εκπαιδεύω με αλάτι και πιπέρι - Οι 10 αρχές της διδασκαλίας του Rosenshine

Στο 6ο podcast αναλύουμε τις δέκα αρχές της διδασκαλίας του Barak Rosenshine, καθηγητή εκπαιδευτικής ψυχολογίας, όπως παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο. Ωστόσο, τις παρουσιάζουμε με διαφορετική σειρά, ακολουθώντας τον τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού Tom Sherrington. Παρακάτω παραθέτουμε τις δέκα αρχές της διδασκαλίας επιγραμματικά:

α) Παρουσίαση νέων εννοιών - διαδικασιών με μικρά βήματα και εξάσκηση των μαθητών μετά από κάθε βήμα


β) Παροχή μοντέλου σκέψης - πράξης


γ) Παροχή βοήθειας με τη μορφή σκαλωσιάς


δ) Ερωτήσεις προς τους μαθητές


ε) Έλεγχος για την κατανόηση μέσω των ερωτήσεων


στ) Καθοδήγηση της εξάσκησης από τον εκπαιδευτικό


ζ) Απόκτηση υψηλού ποσοστού επιτυχίας στην εξάσκηση 


η) Ανεξάρτητη εξάσκηση από τον μαθητή


θ) Καθημερινή επανάληψη


ι) Εβδομαδιαία και μηνιαία επανάληψη


Καλή ακρόαση!


Σχόλια