Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2009

Πέρα από τον οδηγό του Harvard (IΙ)

Εκτός από όσα ανέφερα πριν από λίγο καιρό για τη διδασκαλία της ανάγνωσης (βλέπε εδώ ), εξίσου σημαντική έκφανση της εν λόγω διδασκαλίας αφορά στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών. Αποκτά δε ιδιαίτερη σημασία με την εισαγωγή των καινούριων βιβλίων, καθώς το λεξιλόγιό τους κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο για τους μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνηθισμένες προσπάθειες διδασκαλίας λεξιλογίου στην Ελλάδα περιστρέφονται γύρω από τη συγγραφή προτάσεων από μέρους των μαθητών με λέξεις που τους δίνει ο εκπαιδευτικός. Ο μαθητής μπορεί να γράψει μία πρόταση για κάθε λέξη ή ένα μικρό κείμενο που θα περιέχει κάποιες ή ακόμα και όλες τις προς διδασκαλία λέξεις. Πέρα από αυτή τη συνηθισμένη άσκηση, θα ήθελα να κοινοποιήσω και μερικές ακόμα που βρήκα στο έξοχο βιβλίο των Isabel Beck, Margaret McKeown και Linda Kucan “Bringing Words To Life – Robust Vocabulary Instruction” έκδοση του 2002. Παρακάτω παρουσιάζω κάποιες από αυτές: 1. Συμπλήρωσε τα κενά με τ