Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2015

ΟΟΣΑ και ελληνικό σχολείο

Με μια πρόχειρη ματιά φαίνεται σωστό: εξετάσεις σε πανελλήνια κλίμακα, αν όχι σε όλες, τουλάχιστον ενδεικτικά σε μερικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία με τις υψηλότερες επιδόσεις θα έχουν και τους καλύτερους εκπαιδευτικούς. Είναι έτσι όμως; Πιθανότατα θα ήταν, αν όλες οι τάξεις ήταν ίδιες. Δεν είναι όμως. Σκεφτείτε το εξής ακραίο παράδειγμα: έχουμε 3 τμήματα. Στο πρώτο είναι μαζεμένοι οι καλύτεροι μαθητές, στο δεύτερο οι μέτριοι, στο τρίτο οι αδύναμοι. Χρειάζονται τεστ για να βρούμε ποιοι εκπαιδευτικοί θα τα πάνε καλύτερα; Δεν ισχυρίζομαι ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καμιά επίδραση ή ότι δεν πρέπει να αξιολογούμαστε. Ισχυρίζομαι ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο δεν αξιολογούμαστε σωστά. Στην επιστημονική έρευνα όταν επιθυμούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα επιδιώκουμε να συγκρίνουμε όμοιες οντότητες που έχουμε μεταχειριστεί με διαφορετικό τρόπο. Λ.χ., συγκρίνουμε δύο ίδιες τάξεις —ως προς τον δείκτη νοημοσύνης, την ηλικία, το φύλο, την εθ