Εκπαιδεύω με αλάτι και πιπέρι - Διάλεξη και μη καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση

Το θέμα του πέμπτου podcast, «Εκπαιδεύω με αλάτι και πιπέρι», αφορά τη διάλεξη και τη μη καθοδηγούμενη ή ελάχιστα καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση. Αναφέρουμε τον ορισμό κάθε διδακτικής πρακτικής, εξηγούμε γιατί δεν είναι αποτελεσματικές και γιατί παρ' όλα αυτά παραμένουν στην εκπαίδευση. Για όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει τη θεμελίωση όσων λέμε προτείνουμε την παρακάτω βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J., & Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? Journal of Educational Psychology, 103(1), 1–18. https://doi.org/10.1037/a0021017

de Bruyckere, P., Kirschner, P. A., & Hulshof, C. D. (2015). Urban Myths about Learning and Education. In Urban Myths about Learning and Education. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2013-0-18621-7

Holmes, J. D. (2016). Great myths of education and learning. John Wiley & Sons.

Kirschner, P., & Hendrick, C. (2020). How learning happens. Routledge.

Sweller, J., van Merrienboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive Architecture and Instructional Design. Educational Psychology Review 10, 251–296. https://doi.org/10.1023/A:1022193728205

Unkelbach, C., Koch, A., Silva, R. R., & Garcia-Marques, T. (2019). Truth by repetition: Explanations and implications. Current Directions in Psychological Science, 28(3), 247-253. https://doi.org/10.1177/0963721419827854

Willingham, D. (2021). Why don't students like school?: A cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for the classroom (2nd ed.). Jossey-Bass. 


Σχόλια