6 Φεβρουαρίου 2008

Κείμενα σχετικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Στην ιστοσελίδα Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν τρία πολύ ενδιαφέροντα ηλεκτρονικά βιβλία που αναφέρονται στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Το τρίτο δε αναφέρεται στην εκπαιδευτική αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: