Και οι αιώνες περνούν

Comenius, 1632 μ.Χ.:

"We promise that the education given shall be not false but real, not superficial but thorough; that is to say, that man shall be guided, not by the intellects of others, but by his own; shall not merely read the opinions of others or commit them to memory and repeat them, but shall himself penetrate to the root of things and acquire the habit of genuinely understanding and making use of what he learns."

"Υποσχόμαστε ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση δε θα είναι ψεύτικη, αλλά αληθινή, δε θα είναι επιφανειακή αλλά ενδελεχής. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα καθοδηγείται, όχι από τις διάνοιες των άλλων, αλλά από τη δική του. Δε θα διαβάζει απλώς τις απόψεις των άλλων ή θα τις απομνημονεύει και θα τις επαναλαμβάνει, αλλά ο ίδιος θα διεισδύει στη ρίζα των πραγμάτων και θα αποκτήσει τη συνήθεια της πραγματικής κατανόησης και αξιοποίησης αυτών που μαθαίνει."

Και οι αιώνες περνούν... και περνούν... και περνούν...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η Κάθετη Αφαίρεση

Για τις κάμερες στην τάξη

Ένα παραμύθι για τα κλάσματα