25 Μαρτίου 2013

Ερωτηματολόγιο για το Ubuntu

Στο Wiki τεχνικής υποστήριξης για τα σχολεία θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο για τα σχολικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν το Ubuntu LTSP 12.04. Όποιος το χρησιμοποιεί στο σχολικό του εργαστήριο, ας το συμπληρώσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: