11 Ιουνίου 2013

Εργασίες μαθητών με το Animoto

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχα αναρτήσει τις παρουσιάσεις ενός τμήματος της ΣΤ´. Με το άλλο τμήμα η παρουσίαση των οργανώσεων έγινε με το Animoto. Δύο είναι οι βασικές διαφορές σε σχέση με το Libre Impress:

α) Το Animoto είναι πολύ πιο απλό,
β) ωθεί αβίαστα τον μαθητή να γράψει συνοπτικά κείμενα, επειδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πολύ 90 χαρακτήρες ανά καρέ.

Δε θα προσθέσω άλλα σχόλια. Η προηγούμενη ανάρτηση αρκεί. Παρακάτω είναι οι δουλειές τους:


Δεν υπάρχουν σχόλια: