Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2007

Το καινούριο βιβλίο των Θρησκευτικών της ΣΤ

Θα ήθελα να αρχίσω με δύο σημαντικά στοιχεία του καινούριου βιβλίου. Το πρώτο είναι η παρουσία πολλών διαθεματικών δραστηριοτήτων, που λύνουν τα χέρια του δασκάλου στο συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο είναι οι ιστοσελίδες που προτείνονται στο βιβλίο του δασκάλου, οι οποίες παρουσιάζουν αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μπορούν να εμπλουτίσουν το μάθημα. Κατά τ’ άλλα όμως, όσον αφορά το βιβλίο των θρησκευτικών, πιστεύω πως μαστίζεται και αυτό από τις ίδιες αδυναμίες που έχει και το βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης. Χαρακτηριστικά είναι τα τρία παρακάτω αποσπάσματα του καινούριου βιβλίου. Κεφάλαιο 1ο , σελίδα 6: «Είναι άραγε ο φόβος, η ελπίδα, μια βαθύτερη έλξη του ανθρώπου από το Απόλυτο μέσα σε μια ζωή, όπου όλα φαίνονται να είναι σχετικά;» Κεφάλαιο 2ο , σελίδα 10: «Με την αποκάλυψη αυτή του Θεού στο Μωυσή άρχιζε μια μακρά περίοδος αναμονής και προετοιμασίας των ανθρώπων για να δεχτούν το Χριστό, που είναι η σαρκωμένη αλήθεια.» Κεφάλαιο 3ο , σελίδες 12-13: «Γιατί ο Χριστός ήταν