10 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΟΣΑ και ελληνικό σχολείο

Με μια πρόχειρη ματιά φαίνεται σωστό: εξετάσεις σε πανελλήνια κλίμακα, αν όχι σε όλες, τουλάχιστον ενδεικτικά σε μερικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία με τις υψηλότερες επιδόσεις θα έχουν και τους καλύτερους εκπαιδευτικούς. Είναι έτσι όμως;

Πιθανότατα θα ήταν, αν όλες οι τάξεις ήταν ίδιες. Δεν είναι όμως. Σκεφτείτε το εξής ακραίο παράδειγμα: έχουμε 3 τμήματα. Στο πρώτο είναι μαζεμένοι οι καλύτεροι μαθητές, στο δεύτερο οι μέτριοι, στο τρίτο οι αδύναμοι. Χρειάζονται τεστ για να βρούμε ποιοι εκπαιδευτικοί θα τα πάνε καλύτερα; Δεν ισχυρίζομαι ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καμιά επίδραση ή ότι δεν πρέπει να αξιολογούμαστε. Ισχυρίζομαι ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο δεν αξιολογούμαστε σωστά.

Στην επιστημονική έρευνα όταν επιθυμούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα επιδιώκουμε να συγκρίνουμε όμοιες οντότητες που έχουμε μεταχειριστεί με διαφορετικό τρόπο. Λ.χ., συγκρίνουμε δύο ίδιες τάξεις —ως προς τον δείκτη νοημοσύνης, την ηλικία, το φύλο, την εθνότητα, την κοινωνικοοικονομική προέλευση και άλλους παράγοντες— στις οποίες διδάσκουμε το ίδιο μάθημα με διαφορετικό τρόπο. Οι τάξεις στα σχολεία της Ελλάδας δεν είναι ομοιογενείς. Υπάρχουν σχολεία με μεγάλο ποσοστό τσιγγανόπαιδων και σχολεία από τα οποία δεν περνούν ούτε απ' έξω οι τσιγγάνοι. Υπάρχουν σχολεία που έχουν τμήματα ένταξης —και άρα μαθητές με πολλές αδυναμίες— και σχολεία που στέλνουν τους συγκεκριμένους μαθητές εκεί που υπάρχουν τμήματα ένταξης και άρα απαλλάσσονται από αυτούς. Υπάρχουν σχολεία με πολλούς αλλοδαπούς και σχολεία με κανέναν αλλοδαπό. Υπάρχουν σχολεία με πληθώρα μορφωμένων γονιών και σχολεία στα οποία δε βρίσκεις πτυχιούχο γονιό ούτε για δείγμα. Ακόμα και μέσα στο ίδιο σχολείο είναι δυνατόν στο ένα τμήμα να είναι όλοι οι δύσκολοι μαθητές και στο άλλο κανένας...

Τα γράφω αυτά ορμώμενος από άρθρα στον τύπο πριν από λίγο καιρό τα οποία αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ. Μεταξύ άλλων ο ΟΟΣΑ αναφέρει και τον συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης. Έχει κοπάσει τώρα ο θόρυβος, αλλά σε λίγο θα επανέλθει. Είναι λάθος. Δεν το λέω επειδή είμαι κατά της αξιολόγησης. Είναι λάθος το συγκεκριμένο κριτήριο για τους λόγους που προανέφερα. Κάποτε πρέπει, αντί να διαμαρτυρόμαστε δίχως επιχειρήματα, να περάσουμε στην αντεπίθεση καταρρίπτοντας μία προς μία τις αντιεπιστημονικές άποψεις με συστηματικό τρόπο. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό με όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας, αντί να αναλωνόμαστε σε απεργίες οι οποίες γυρίζουν εναντίον μας.