Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2007

Χρήση εικόνας στην κατανόηση του κειμένου

Τα σχολικά μας βιβλία είναι κατακλυσμένα από έργα τέχνης, φωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα, πίνακες κ.α., συνήθως στενά συνδεδεμένα με το υπό μελέτη κείμενο. Δυστυχώς, πολλές φορές μένουν αναξιοποίητα από το δάσκαλο είτε λόγω περιορισμένου χρόνου είτε εξαιτίας της έμφασης που δίνουν πολλοί σε άλλες πτυχές του διδακτικού μας έργου (λόγου χάρη στη γραμματική) ή ακόμα και λόγω άγνοιας. Ωστόσο, η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ εύκολα και να συνδεθεί με το κείμενο που συνοδεύει ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα (Παπαχρίστου, Κουρεμένος, Μάνδαλος, Ταταρή, Νάστος, 2002· Σφυρόερα, 2003): 1ο Βήμα: Ανάλυση γνωστών στοιχείων εικόνας 2ο Βήμα: Απορίες που προκαλεί η εικόνα 3ο Βήμα: Οι απορίες απαντιούνται στο κείμενο 4ο Βήμα: Επιστροφή στην εικόνα για περαιτέρω επεξεργασία Ξεκινώντας την ανάλυση της εκάστοτε εικόνας, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι γνωρίζουν οι μαθητές. Για να γίνω πιο σαφής, θα στηριχτώ στο κείμενο του Ανθολογίου της Ε΄-ΣΤ΄ [Οι πρόσφυγες] στη σελίδα 206. Έτσι, σ’ αυτό το στάδιο ο