30 Ιανουαρίου 2011

Μέσος όρος ΙΙ

Σε μια παλιότερη ανάρτηση είχα ασχοληθεί με τη διδασκαλία του μέσου όρου μέσω μιας ανακαλυπτικής μεθόδου. Κάτι όμως δε με ικανοποιούσε. Βλέπετε, μπορεί οι μαθητές να ανακάλυπταν τον αλγόριθμο του μέσου όρου, δεν κατανοούσαν όμως την έννοιά του, τον λόγο, δηλαδή, της δημιουργίας της συγκεκριμένης έννοιας από τους μαθηματικούς.

Το παραπάνω πρόβλημα με απασχόλησε αρκετά. Επηρεασμένος από τη ρεαλιστική προσέγγιση της διδασκαλίας των μαθηματικών, βάλθηκα να το αντιμετωπίσω. Φέτος χρησιμοποίησα μια άλλη διδακτική προσέγγιση.

Στην αρχή έδωσα το εξής πρόβλημα:

Έχουμε δύο ομάδες παιδιών. Στην ομάδα Άλφα ανήκουν 7 παιδιά και το καθένα έχει 5 €, ενώ στην ομάδα Βήτα ανήκουν 10 παιδιά και το καθένα έχει 4 €. Ποια ομάδα έχει τα περισσότερα ευρώ; Σε ποια ομάδα τα παιδιά είναι πιο πλούσια;


Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές βλέπουν ότι μπορεί η μια ομάδα να έχει περισσότερα ευρώ αλλά πιο πλούσια είναι τα παιδιά της άλλης ομάδας, μιας και έχει το κάθε παιδί περισσότερα χρήματα. Στη συνέχεια τους έδωσα προβλήματα παρόμοια με το παρακάτω:

Έχουμε δύο ομάδες παιδιών. Ποια ομάδα έχει τα περισσότερα ευρώ; Σε ποια ομάδα τα παιδιά είναι πιο πλούσια;


Άλφα Ομάδα        Βήτα Ομάδα
Παιδί 1     5 €         Παιδί 1     3 €
Παιδί 2     6 €         Παιδί 2     4 €
Παιδί 3     5 €         Παιδί 3     3 €
Παιδί 4    10 €        Παιδί 4     3 €
Παιδί 5    2 €          Παιδί 5     7 €
Παιδί 6    3 €          Παιδί 6     1 €
Παιδί 7    4 €          Παιδί 7     10 €
                               Παιδί 8     5 €

Σ’ αυτήν την περίπτωση η συζήτηση ξεκινάει από τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα δυο προβλήματα. Στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά πως στο δεύτερο πρόβλημα το δεύτερο ερώτημα είναι δυσκολότερο να απαντηθεί, επειδή δεν έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια χρήματα. Επιχειρώ, δηλαδή, να ωθήσω τα παιδιά να σκεφτούν πως για να γίνει εφικτή η σύγκριση πρέπει να μοιράσουμε εκ νέου τα λεφτά στα παιδιά της κάθε ομάδας, ώστε όλα να έχουν τα ίδια χρήματα. Τότε θα καταστεί εύκολη. Αυτή τη δουλειά εξάλλου κάνει και ο μέσος όρος.

Τώρα, αν τα παιδιά γνωρίζουν καλά την έννοια της διαίρεσης μπορούν πολύ εύκολα να λύσουν το παραπάνω πρόβλημα, να βρουν δηλαδή πόσα λεφτά θα έχει το κάθε παιδί σε κάθε ομάδα, αν όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια χρήματα. Επειδή συνήθως δε συμβαίνει αυτό, πρακτικές σαν αυτές εδώ μας λύνουν τα χέρια.

Το κύριο πρόβλημα που συνάντησα, όταν το δοκίμασα, ήταν ένα: Ο χρόνος. Ως συνήθως το προτεινόμενο από το βιβλίο του δασκάλου δίωρο για τη συγκεκριμένη ενότητα δε φτάνει. Πού να τον βρεις όμως;